TEMPS DE COMUNIONS

Retrat - Kommentare -

És temps de comunions.I com cada temporada comencem a preparar amb la mateixa il·lusió les sessions fotogràfiques que any rere any intentem innovar i transmetre la nostra particular manera de veure aquest tipus de fotografia. Encara que sigui un motiu religiós també és el començament d'una etapa doncs els nens i nenes ja no seran tan infantils i en poc temps es trobaran a l'inici de l'adolescència on tot comença a canviar i els pares passem de ser els ídols a ser els que quasi sempre portem la contraria. Què hi farem ... La vida és així , sempre podrem recordar un instant plasmat en un paper fitogràfic o en una pantalla.

Es tiempo de comuniones.I como cada temporada empezamos a preparar con la misma ilusión las sesiones fotográficas que año tras año intentamos innovar y transmitir nuestra particular manera de ver este tipo de fotografía. Aunque sea un motivo religioso también es el comienzo de una etapa pues los niños ya no serán tan infantiles y en poco tiempo se encontrarán al inicio de la adolescencia donde todo comienza a cambiar y los padres pasamos de ser los ídolos a ser los que casi siempre llevamos la contraria. Qué le vamos hacer ... La vida es así, siempre podremos recordar un instante plasmado en un papel fitogràfic o en una pantalla.


 It's time to start the season as comunions.I prepared with the same enthusiasm photo sessions every year we try to innovate and transmit our particular way of seeing this type of photography. Although it is a religious reason also is the beginning of a stage because children are no longer children and so little time to find the beginning of adolescence where everything begins to change and be the parents we idols to be almost always take the opposite. What will ... Life is so we can always remember a moment captured on paper or on a screen .

Vorherige Nächste
___________________________ Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons