EVA I FAMÍLIA

Portrait - Comments -

Shooting time ...

L'Eva és d'Alamània, amiga d'un amic Argentí que resideix a Castelló d'Empúries,això si quan no viatge ...

Bé el tema és que l'Eva estava de vacances amb els seus pares i la seva germana. Els va voler sorprendre amb una sessió fotogràfica familiar.A a mi també em va sorprendre doncs no sé per quin motiu la majoria de gent no es planteja tenir un record de família quan els fills tenen certa edat. Passem de fer fotos a bebès, comunions, casaments i dies molt puntuals on potser hi ha alguna celebració.

El tipus de sessió que em va plantejar l'Eva va ser molt entranyable i d'aquí a uns anys tindran un bon record del dia que tota la família va dedicar 1 hora a estar junts en un espai escollit.

 


 

Eva es de Alamania, amiga de un amigo Argentino que reside en Castelló d'Empúries, eso si cuando no viaja ...

Bueno el tema es que Eva estaba de vacaciones con sus padres y su hermana. Los quiso sorprender con una sesión fotográfica familiar.A a mí también me sorprendió pues no sé por qué motivo la mayoría de gente no se plantea tener un recuerdo de familia cuando los hijos tienen cierta edad. Pasamos de hacer fotos a bebés, comuniones, bodas y días muy puntuales donde quizás hay alguna celebración.

El tipo de sesión que me planteó Eva fue muy entrañable y dentro de unos años tendrán un buen recuerdo del día que toda la familia dedicó 1 hora a estar juntos en un espacio elegido.
 

Eva is Alemanni, Argentine friend of a friend who lives in Castelló d'Empúries, though when traveling ...

 

Well the issue is that Eva was on vacation with his parents and sister. He wanted a photo session surprised with familiar.A I too was surprised because I do not know for what reason most people have not planned a record of family when the children are a certain age. We went to take pictures of babies, communions, weddings and very occasional days where maybe there is some celebration.

 

The type of session I raised Eva was very charming and in a few years will have fond memories of the day the whole family to be together spend 1 hour in a chosen space.


 

img0003
img0008
img0016
img0027
img0030
img0033
img0036
img0041
img0047
img0051
img0054
img0060
img0065
img0066
img0092
img0096
img0111
img0112
img0113
img0115
img0117
img0123
img0129
img0131
Share it 
Previous Next
Lastest posts
Categories